To chce klid

                                          

 

 

 

Manželka přijde domů dost opilá, koukne na manžela a říká: “Teda Josef tedˇsi mne fakt naštval“. Já tě tři hodiny hledám po všech hospodách ve městě a ty si klidně doma meješ nádobí..

 

JAK  SE  ZMĚNILY  HODNOTY  ŽIVOTA

 

 

Hodnotový svět po celé generace znal tzv. sedmero hlavních hříchů:

 

pýchu, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost, lenost

 

Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby:

 

z pýchy se stalo zdravé sebevědomí;

 

z lakomství  zákon ekonomiky; 

 

nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň; 

 

závist v boj o spravedlnost;

 

hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých;

 

smilstvo v prevenci proti neurózám;

 

lenost se proměnila ve výraznou a chronickou tendenci odkládat plnění povinností a úkolů na pozdější dobu.

 

Díky této moderní nomenklatuře se starý kontinent zbavil těžkých hříšníků.  Připočteme-li k tomu ještě jiné, skoro archaické pojmy jako:

 

hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu, okrádání definované jako svobodný trh,  zanedbanou výchovu dětí jako tvorbu vlastního názoru potomstva, neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a  likvidaci pozitivních hodnot  jakožto zbavení se předsudků,

svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce, tolerance se proměnila v ustupování zlu a korektnost v povinný názorový koridor.

 

Nacházíme se ve známém prostředí uprostřed Evropy.

 

  Doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h.c