To chce klid

                                          

 

 

 

 

Odpovědi na zkouškové otázky

uchazeče o pracovní místo

v Google Inc, který sice získal 0 bodů

ze zkoušky, ale přesto byl přijat:

 

 

B1. Během které bitvy zemřel

Napoleon?

Během té poslední

 

B2. Kde byla podepsána Deklarace

Nezávislosti?

Dole na poslední stránce

 

B3. Hlavní příčina rozvodu?

Svatba

 

B4. Hlavní příčina neúspěchů?

Zkouška

 

B5. Co jste neměl nikdy ke snídani?

Oběd a večeři

 

B6. Co vypadá jako půlka jablka?

Druhá půlka

 

B7. Pokud hodíme červený kámen

do modrého moře, jaký bude?

Mokrý

 

B8. Jak může člověk jít osm dní

bez spánku?

Bez problému, vždyť v noci spí

 

B9. Pokud budete mít 3 jablka

a 4 pomeranče na jedné dlani

 4 jablka a 3 pomeranče na druhé,

co budete mít?

Opravdu velké dlaně

 

B 10.  8 zedníků postavilo zeď za 10

hodin, kolik času to zabere 4 zedníkům?

Nezabere žádný čas, zeď již byla

postavena

 

B 11. Jak můžete hodit vejce na

betonový základ tak, abychom ho

nerozbili?

Jakkoliv, vejce v žádném případě

nepoškodí betonový základ

 

 

Manželka přijde domů dost opilá, koukne na manžela a říká: “Teda Josef tedˇsi mne fakt naštval“. Já tě tři hodiny hledám po všech hospodách ve městě a ty si klidně doma meješ nádobí..

 

JAK  SE  ZMĚNILY  HODNOTY  ŽIVOTA

 

 

Hodnotový svět po celé generace znal tzv. sedmero hlavních hříchů:

 

pýchu, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost, lenost

 

Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby:

 

z pýchy se stalo zdravé sebevědomí;

 

z lakomství  zákon ekonomiky; 

 

nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň; 

 

závist v boj o spravedlnost;

 

hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých;

 

smilstvo v prevenci proti neurózám;

 

lenost se proměnila ve výraznou a chronickou tendenci odkládat plnění povinností a úkolů na pozdější dobu.

 

Díky této moderní nomenklatuře se starý kontinent zbavil těžkých hříšníků.  Připočteme-li k tomu ještě jiné, skoro archaické pojmy jako:

 

hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu, okrádání definované jako svobodný trh,  zanedbanou výchovu dětí jako tvorbu vlastního názoru potomstva, neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a  likvidaci pozitivních hodnot  jakožto zbavení se předsudků,

svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce, tolerance se proměnila v ustupování zlu a korektnost v povinný názorový koridor.

 

Nacházíme se ve známém prostředí uprostřed Evropy.

 

  Doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h.c